LICEUL UCRAINEAN "TARAS ȘEVCENKO" SIGHETU MARMAȚIEI


Liceul ucrainean a fost înființat în toamna anului 1944 cu un număr de 22 de elevi,avându-l ca director pe d-l prof. Paul Kusnir. Sediul liceului-cladirea din str.Avram Iancu,nr.6,unde va fi amenajat si internatul liceului. 1949-1950 Se infiintează si Şcoala Pedagogică ucraineană în acelaşi sediu. 1950 Sectia teoretică şi Sectia pedagogică vor funcţiona sub denumirea de LICEUL UCRAINEAN “TARAS ŞEVCENKO”. 1951 Se formează primele clase de gimnaziu in cadrul liceului. 1960 Sectia Pedagogică a Liceului “Taras Şevcenko”va fi unită cu Scoala Pedagogică cu limba de predare româna.Tot în acest an clasele de la profilul teoretic de la Liceul “Taras Şevcenko” vor fi aduse la Liceul”Dragoş Vodă”,unde vor funcţiona ca Secţie ucraineana. 1966 Ultima promoţie de absolvenţi ai Şcolii Pedagogice,Sectţie ucraineană. 1967-1990 Liceul Pedagogic nu mai are clase cu predare in limba ucraineană. 1966 Planul de şcolarizare al Liceului “Dragoş Vodă”nu prevede nici o clasă a-IX-a pentru secţia ucraineană. 1967-1990 In cadrul Liceului “Dragoş Voda”clasele cu profil teoretic şi industrial vor funcţiona cu efective reduse (câte 18 elevi) cuplate cu clasa maghiara sau româna. Functionarea claselor in cadrul Sectiei ucrainene de la Liceul “Dragoş Vodă“ este neîntreruptă. 1990 La Liceul Pedagogic se reînfiinţeaza Secţia ucraineană şi la admitere este primită prima clasă a-IX-a, specializare învătâtori. 1992 Se introduce dubla specializare, viitori absolvenţi putând profesa ca învatători, cât şi ca educatori. 1995 In cadrul Liceului Pedagogic funcţionează 5 clase de liceu, profil pedagogic-specializare învătâtori-educatoare, 4 clase de aplicaţie I-IV şi o grupă de aplicaţie preşcolari. În acest an nu au fost clase cu predare în limba ucraineană la liceul “Dragoş Vodă”. 1997 Anul reinfiintarii Liceului ucrainean “TARAS ŞEVCENKO”ca unitate şcolara de sine stătătoare, constituindu-se din trei clase primare, o clasa de gimnaziu si cinci clase de liceu, directorul liceului este dl. prof.Teodor Popovici. La redeschiderea liceului a participat preşedintele României d-l Emil Constantinescu si ministru de externe al Ucrainei d-l Boris Tarasiuc. Se introduce clasa cu profil “matematică-fizică”. 1998 Se introduce specializarea “informatică”. 1999 Clasele de profil pedagogic îsi schimbă specializarea in instructor animator, pedagog şcolar si bibliotecar şcolar –documentarist. 2000 Se înfiinţează clasa cu profil “filologie”. După 1990, primele trei promoţii de învătâtori –educatoare au frecventat cursurile Liceului Pedagogic în cadrul Secţiei cu predare în limba ucraineană. Din 1990 pănă în 2000 au absolvit profilul pedagogic, specializarea învătâtori si învătâtori-educatoare un numar de 121 absolvenţi, toţi cu examen de bacalaureat promovat si toţi integraţi în activitatea didactică sau studenţi în procesul desăvărsirii profesionale. Din 11.12.2006 noul director al Liceului este prof. Cucicea Mihai. Începând cu anul şcolar 2007-2008 Liceul obţine doua clase cu profil pedagogic-instructori cu activităţi extraşcolare si o clasa matematică-informatică ,continuând în aceeasi formula si în anul şcolar 2008-2009. În cladirea care adăposteşte astazi Liceul “Taras Şevcenko” a funcţionat Şcoala de fete ”Domniţa Elena”construită prin 1860 si reparată prima dată in 1929. Dupa vizita istorică a preşedintelui Ucrainei Viktor Iuscenko din 15.01.2007 s-a pus problema extinderii spaţiului Liceului pentru a putea primii mai mulţi elevi în ciclul liceal, luăndu-se decizia de catre M.E.C.T nr.10.379 din 07.02.2007 a extinderii spaţiului şcolar şi eliberarea întregului spaţiu de la parter, ocupat de Clubul Sportiv , amenajarea unui internat pentru elevii din satele din judeţ sau din alte judete. Liceul “Taras Şevcenko” răspunde unor necesităţi fireşti de educaţie în limba ucraineană a elevilor absolvenţi de gimnaziu din localităţile cu populaţie majoritar ucraineană; Poienile de sub Munte, Repedea, Ruscova, Valea Vişeului, Crasna, Bistra, Lunca la Tisa, Craciuneşti, Bocicoiul Mare, Tisa, Rona de Sus, Coştiui, Remeţi,Teceul Mic, Sighetu-Marmaţiei precum si elevilor ucraineni din Banat si Ucraina. In anul şcolar 2008-2009 studiază 248 de elevi din care 240 in ciclul liceal si 8 elevi la ciclul gimnazial dupa cum urmează: - 1 clasă (VI) la ciclul gimnazial si 10 clase la ciclul liceal ,din care; - trei clase a IX-a-profil matematică - informatică si profil pedagogic - trei clase aX-a- profil matematică - informatică si profil pedagogic - doua clase a-XI-a- profil matematică - informatică si profil pedagogic - doua clase a-XII-a- profil matematică - informatică si profil pedagogic Actualmente în liceu funcţionează doua cabinete de informatică, unul de biologie-chimie, cabinet de psiho-pedagogie, limba ucraineană iar în perspectiva apropiată se înfiinţează un Centru de Documentare si Informare si unul de fizică a carui materiale există in şcoală. Pentru anul şcolar 2009-2010 au fost aprobate trei clase a-IX –a : - 1 clasa cu profil pedagogic -realizată - 1 clasa matematică - informatică-realizată - 1 clasa biologie-chimie -nerealizată (sub efctiv) Pentru anul şcolar 2010-2011 au fost aprobate trei clase din care două învăţători –educatoare şi o clasă de matematică –informatică.

Scriitori de Limbă Ucraineană


Taras Șevcenko

Pantelimon Kulish

Ivan Franko

Lesya Ukrainka

Mykhailo Kotsiubynsky

Mykola Khvylovy

Maksym Rylsky